RAPIDESA:
És una de les principals avantatges de l’estampació digital d’última generació, ja que amb aquesta tecnologia podem realitzar als nostres clients les seves col·leccions de dibuixos i colorits en un temps que altres tipus d’estampació no permeten.

QUALITAT::
Al poder realitzar un número quasi il·limitat de colors per dibuix, aconseguim una riquesa que altres estampacions no poden, ja que estan limitades a un número específic de colors pel sistema que utilitzen. El perfil i la imatge dels dibuixos arriba a ser pràcticament real.

METRATGES:
Al ser estampació digital, ens permet no posar mínims de metres als nostres clients, podent així realitzar les seves mostres i posteriorment les seves comandes amb la major exactitud i obtenir menys pèrdues i stocks possibles.

MEDI AMBIENT:
L’estampació digital cada dia és més sostenible amb el medi ambient pel tipus de tintes que s’utilitzen i el mínim residu que arriben a produir.