TEIXITS:
Els nostres clients ens envien els seus teixits, nosaltres realitzem la preparació PPI i una vegada acabat passem a realitzar l’estampació digital, el vaporat, rentat i plegat final.

Tots aquests processos es realitzen dins de les nostres instal·lacions, que es fa possible al disposar de tota la maquinària necessària per aquest fi. Dins dels nostres acabats també ens podem adaptar a qualsevol acabat que els nostres clients ens demanin. Tota aquesta informació la poden rebre mitjançant un equip comercial a l’hora de la visita.

DIBUIXOS:
Treballem amb dibuixos aportats pels nostres clients, els quals ens envien per WeTransfer en format PSD. De voler algun dibuix en diverses opcions de colorit s’haurien d’enviar els arxius en PSD i amb separació de colors. De no poder realitzar-ho, els nostres clients, poden optar amb el nostre equip de dibuix, el qual realitzarà les operacions necessàries.

set96digital.com
set96digital.com
set96digital.com
set96digital.com
procesos-prod-07
procesos-prod-08